خبرنامه

نام:
ایمیل:
موبایل:
 

انواع روشهای حفاظت کاتدی

انواع روشهای حفاظت کاتدی

 

با توجه به نوع آند بكار رفته و نحوه عملكرد، سيستم به دو روش عمده تقسيم بندي مي­شود:
- روش آند فداشونده (Sacrificial Anodes)
- روش اعمال جريان (Impressed Current)
روش آند فدا شونده
آندهاي فدا شونده شامل آلياژهايي از منيزيم، روي و آلومينيوم مي­باشند. اين آندها در خاك يا در آب به صورت ساده و يا همراه با يك پشت بند (Back Fill) مخصوص نصب مي­­شوند. اين نوع آندها در سيستم­هاي حفاظت كاتدي مربوط به خطوط لوله بصورت انفرادي و يا گروهي به خط لوله تحت حفاظت كاتدي نصب مي­گردند. محدوديتهايي در استفاده از اين نوع آندها وجود دارد كه مربوط به اختلاف پتانسيل فصل مشترك سازه ـ آند و ميزان مقاومت الكتريكي خاك(ρ)  مي­باشد. از اين روش جهت حفاظت كاتدي سازه­هاي كه به جريان كمي نياز داشته و يا در خاكي با مقاومت الكتريكي پایين مستقر مي­باشد، استفاده مي­گردد. مي­توان از اين نوع آندها به صورت نواري شكل كه در تمام طول مسير خط لوله نصب مي­شوند نيز جهت جلوگيري از خوردگي استفاده كرد. طبق استانداردهاي IPS-E-TP-820 , IPS-D-TP-711. از آندهاي فداشونده در موارد زير مي­توان استفاده نمود:
الف - خطوط لوله با پوشش خوب كه نياز به جريان حفاظتي خيلي كمي دارند.
ب - رفع مشكلات مربوط به تداخل و جريان­هاي سرگردان
ج - خطوط لوله كوتاه با پوشش خوب
د - در نقاط مشخصي بر روي خطوط لوله (نقاط بحراني) كه ممكن است تنها چند فوت از خط لوله نياز به حفاظت داشته باشد.
هـ - فراهم نمودن حفاظت موقتي قسمتي از خط لوله مدفون كه در شرايط خوردگي موضعي قرار دارد، مانند منطقه عبور خط لوله از عرض رودخانه .
و - جهت حفاظت كف مخازن روزميني كه داراي سطح وسيعي نباشند.
- آندهاي مورد مصرف در روش آند فداشونده :
انواع آندهاي مورد مصرف در روش فدا شونده عبارتند از:
1) آندهاي روي          
2) آندهاي منيزيم             
3) آندهاي آلومينيوم
 روش اعمال جريان
يك سيستم اعمال جريان بايد شامل يك يا چند ايستگاه به عنوان منبع جريان DC، بستر آندي و كابل هادي جريان باشد.
معيار احداث بسترهاي آندي عمودي و افقي بايستي بر اساس استاندارد IPS-C-TP-820 بوده و انتخاب محل بسترهاي مذكور بايستي پس از بررسي نتايج مربوط به بازرسي و كنترل محيطي صورت پذيرد. حداقل فاصله بستر آندي از خط لوله مدفون يا سازه هاي مجاور بستگي به مقدار جريان مورد نياز سيستم داشته و با افزايش مقدار جريان اين فاصله نيز افزايش خواهد يافت.
سيستم حفاظت كاتدي به روش اعمال جريان بهتر است در خارج از محلي كه خطر انفجار و آتش­سوزي دارد طراحي و نصب گردد، مگر در حالات استثنا كه بايستي از ترانسفورمر ـ ركتيفاير، جعبه­هاي اتصال ((BOND BOX ، جعبه­هاي اندازه­گيري اختلاف پتانسيل(TEST POINT OR TEST BOX) از نوع ضد انفجار طراحي و استفاده نمود.
- آندهاي مورد مصرف در روش اعمال جريان:
·         آند چدن پر سيليس (سيليكون)
·         آند آلياژ دور يكلر
·         آند چدن پر سيليس كروم دار
·         آند پلاتينيوم
·         آند چدن پرسيليس موليبدن دار
·         آند گرافيتي
·         آندهای MMO
·        
 
 

 

آمار بازدید کنندگان

  • افراد آنلاین : ۱
  • تعداد بازدید امروز : ۱۵
  • تعداد بازدید دیروز : ۸۷
  • تعداد بازدید هفته : ۶۹۷
  • تعداد بازدید ماه : ۳,۵۶۳
  • تعداد بازدید کل : ۳۶۸,۱۲۸